Kantarcı Süt Yemleri, damızlık hayvanların, sağlıklı olmaları ve yüksek süt verimi sağlamaları için gereken her türlü protein, enerji, vitamin ve mineral içeriğine sahiptir.
Sağılan hayvanlarda, iki doğum arasındaki dönemde, süt verimine göre doğru yapılacak süt yemi seçimi ve kesif yem-kaba yem rasyonu ile hem yüksek süt verimi ve döl verimi elde edilir hem de damızlık hayvanınızın çok hassas olan sağlığını korur.

Süt Yemleri

Damızlık süt işletmeciliğindeki karlılığı etkileyen temel unsur süt miktarı ve kalitesidir. Dişi hayvanlardan sağılan süt miktarını ve kalitesini belirleyen en önemli unsur ise beslenmesidir. Beslenme, aynı zamanda hayvanın sağlığını, vücut performansını, ekonomik yaşam süresini, buzağılama aralığını da direkt olarak etkiler.
İşte bu konuda firmamız bütün müşterilerimize ücretsiz beslenme danışmanlığı ve rasyon hazırlama hizmeti sunmaktadır. Bunun için bizimle bağlantı kurmanız yeterlidir.

1.Sığır Süt Yemi
Kaliteli ve ekonomik bir yemdir. Süt verimi çok yüksek olmayan ineklerde doğumdan itibaren, yüksek verimli hayvanlarda ise laktasyonun son döneminde (kuruya çıkmaya yaklaşıldığında) kullanılır. Hem toz hem de pelet olarak üretilmektedir.

2. Özel Sığır Süt Yemi
Yüksek enerji ve protein içeriği ile “kaliteli damızlık” özelliğine sahip inekler için ideal bir yemdir. Süt verimine olduğu kadar vücut performansında da çok iyi sonuç verir. Hem toz hem de pelet olarak üretilmektedir.

3. Elit Süt Yemi
Çok yüksek enerji ve yüksek protein içermektedir. Yüksek süt verimli hayvanlarda tavsiye edilir. Laktasyon boyunca yüksek süt verimi ve mükemmel vücut performansı sağlar. Özellikle doğumun hemen ardından ortaya çıkabilecek zayıflamanın ve yetersiz beslenmenin önlenmesini ve yüksek süt veriminin uzun süre sağlanabilmesi için kullanılır. Pelet formda üretilmektedir.

4. Plus Süt Yemi
Damızlık hayvan beslenmede arpa ve bunun gibi hububat kullanan yetiştiriciler için üretilmiştir. Yüksek miktarda protein, vitamin ve mineral içeriği ile süt hayvanının hububattan alamadığı eksikleri tamamlayarak, özellikle arpa ile beraber uygun bir süt yemi oluşturur. Arpa ile yarı yarıya karıştırılarak yedirilmelidir. Pelet formda üretilmektedir.

5. Eksspres Sığır Süt Yemi
Ekonomik süt yemidir. Özellikle kuru dönemde ve düve beslenmesinde kullanılır.