Küçükbaş Yemleri

  • —Kuzu Büyütme
  • —Kuzu Besi
  • —Toklu Besi

 Şeklinde 3 çeşit yemimiz hem toz hem de pelet formda üretilmektedir.