Buzağı Yemleri

Doğumdan itibaren 6. aya kadar erkek veya dişi buzağılarınıza verilecek yemdir. Sadece pelet formda üretilmektedir. Süt ve besi hayvancılığında çok önemli yeri olan ve ilerideki karlılığını direk etkileyecek olan Buzağı Beslenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bizi arayınız.